Καζιτώρη Μαρίκα (Μίρκα)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπότροφος Ι.Κ.Υ.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ενασχόληση σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, ασφαλιστικού και τραπεζικού δικαίου, αστικού με εξειδίκευση στο οικογενειακό και στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας – αθέμιτου ανταγωνισμού και ποινικού δικαίου. 

Go to top