Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (Από 1.6.2004)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 37/5.11.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top