Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Οίκων Ευγηρίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.5.2005)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους Οίκους Ευγηρίας ΑΠ.Π.-Αττικής και Νήσων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 57/27.5.2005)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλινικών 1998

Σ.Σ.Ε. (6.4.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών

Κλινικών 1998

Σ.Σ.Ε. (24.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ. όλης της χώρας (Ιατροί, Νοσηλευτικό προσωπικό-παραϊατρικό-διοικητικό-βοηθητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων)

Κλινικών 1997

Σ.Σ.Ε.(15.5.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Ιατρικά εργαστήρια κ.λ.π. όλης της χώρας

Κλινικών ΑΠΠ 1996

Σ.Σ.Ε.(10.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών και οίκων ευγηρίας περιοχής Ν.Αττικής.

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Οίκων Ευγηρίας
Go to top