Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α 31/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τεχνικών, μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:21/8.8.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top