ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ)

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
846/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top