Γιάνναρου Βασιλεία

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωρίζει άριστα αγγλικά, πολύ καλά Γαλλικά και καλά Ιταλικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εξειδίκευση σε υποθέσεις εργατικού, αστικού και διοικητικού δικαίου..

Έχει σημαντική εμπειρία στην επίλυση συλλογικών και ατομικών διαφορών εργασίας και των σχετικών αναφυόμενων διοικητικών διαφορών, εκπροσωπώντας εργοδότες και εργαζόμενους, καθώς και στην οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε επιχειρήσεις. Επίσης, έχει σημαντική εμπειρία, λόγω ενασχόλησης με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Γυναικείες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στην έρευνα, βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας, την ενσωμάτωση στις συναπτόμενες συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της διάστασης του φύλου και τη βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας.

Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και Διακρατικά Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες και έχει κάνει σχετικές εισηγήσεις και δημοσιεύσεις.

 
Go to top