Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2008

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (18.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 55/4.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 69001/3223/6.10.2008 (ΦΕΚ Β 2137/15.10.2008) Υποχρεωτική από: 4.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top