Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου) 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικες εργασίες Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων.

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 20/04.5.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 19738/1575/11.6.2009 (ΦΕΚ Β 1208/19.6.2009) Υποχρεωτική από: 4.5.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top