Παπαδημητρίου Κώστας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Université de Paris Χ - Nanterre της Γαλλίας, με θέμα διατριβής : “Οι ατομικές ελευθερίες των μισθωτών στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα”. Υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης κατά τα έτη 1980-1984 και 1993-94 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris Χ - Nanterre.

Γνωρίζει άριστα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και καλά γερμανικά. 

Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω με ενασχόληση σε υποθέσεις ατομικού και συλλογικού Εργατικού Δικαίου. 

Αναπληρωτής Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισκέπτης καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Nantes. Μέλος του ακαδημαϊκού δικτύου European Labour Law Network, του ακαδημαϊκού δικτύου για τη μετανάστευση Odysseus και του ευρωπαϊκού δικτύου Free Movement of Workers. 

Διατέλεσε ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας, από τον Οκτώβριο του 1989 έως τον Απρίλιο του 1990. 

Επιστημονικός Συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων από το 1994.

Συμμετέχει από το 1986 στις ερευνητικές εργασίες του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών (ΙΔΜΕ) ασχολούμενος με θέματα Εργατικού Δικονομικού Δικαίου. 

Πρόεδρος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ).

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων και μονογραφιών.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Go to top