Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (16.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως Εργατοτεχνικού, Βοηθητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού, που απασχολείται σε Γραφεία, Εγκαταστάσεις Αποθηκεύσεως Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων και σε Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών Επιχειρήσεων της περιφερείας Ηγουμενίτσας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Θεσπρωτίας 8/20.12.2004)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών 2004

Σ.Σ.Ε. (3.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως Εργατοτεχνικού, Βοηθητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού, που απασχολείται σε Γραφεία, Εγκαταστάσεις Αποθηκεύσεως Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων και σε Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών Επιχειρήσεων της περιφερείας Κέρκυρας (διετής)

Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών 2004

Σ.Σ.Ε. (29.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Εργατ/κού, Βοηθητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού, το εργαζόμενον εις τα Γραφεία, Εγκαταστάσεις Αποθηκεύσεως Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων ως και εις τους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών Επιχειρήσεων της Περιφερείας Κρήτης (διετής)

Εγγραφή στο Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Go to top