Δραστηριότητες Οργανισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση του έργου που αφορά στην προσαρμογή του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) στις απαιτήσεις του  Γενικού Κανονισμού  Προστασίας  Δεδομένων 679/2016 ΕΚ  (ΓΚΠΔ)»

 

Ο Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

 

Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι από 1.10.2017 ανανεώθηκε η θητεία των μελών των Σωμάτων Μεσολαβητών και Διαιτητών του Οργανισμού.

Γραφεία ΟΜΕΔ Θεσσαλονίκης

Το Γραφείο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει κλειστό από 1ης έως 31ης Αυγούστου 2016. 

Για οποιαδήποτε υπηρεσία ή πληροφορία, καλέστε στα κεντρικά γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα. 

Τηλ: 2108814922

e-mail: info@omed.gr

 

Εκδόσεις Ο.ΜΕ.Δ.

Ο Ο.ΜΕ.Δ., στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας, προέβη στην έκδοση δύο έργων με τίτλο:

α) "Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων επί θεμάτων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων, ετών 2007-2010", η οποία αποτελεί τη δεύτερη συγκεντρωτική καταγραφή της νομολογίας του Ν. 1876/1990 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ η πρώτη αφορούσα στα έτη 1990-2006.

β) "Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012: τάσεις, τομές και προοπτικές", η οποία αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά έρευνα - μελέτη, ενώ η πρώτη είχε ως θέμα "Ο Ο.ΜΕ.Δ. και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πριν και μετά τον νόμο 1876/1990".

Για περισσότερες πληροφορίες και για πρόσβαση στα κείμενα των μελετών πατήστε εδώ

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012-Τάσεις, τομές, προοπτικές

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το Σάββατο 13 Απριλίου 2013, Ημερίδα με θέμα:"Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012-Τάσεις, τομές, προοπτικές"

Για να δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας και τη σύνοψη της μελέτης πατήστε εδώ

Τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.

Με την υπ' αριθμ. 982/Δ1.217/14.1.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 42/5.2.2013, τροποποιείται η αιρθμ. 875/Δ1.261/4.3.2011 απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.), κατά το μέρος που αφορά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και ορίζεται ο ¶γγελος Ζησιμόπουλος του Γεωργίου ως Πρόεδρος, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης Βικτωρίας Δούκα.

Επίσης ορίζεται ότι, στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Κωνσταντίνος Μάγγας του Νικολάου, σε αντικατάσταση του ¶γγελου Ζησιμόπουλου.

Λειτουργία Γραφείου ΟΜΕΔ στην Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας στη Θεσσαλονίκη δεν θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011 εκτός από τις αναδείξεις των Μεσολαβητών και των Διαιτητών, οι οποίες θα διενεργούνται κανονικά στο Γραφείο της Θεσσαλονίκης.

Για το διάστημα αυτό, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα:

Πλατεία Βικτωρίας 7
104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108814922 εσωτερικό 4
Fax: 2108815393
e-mail: info@omed.gr

Λειτουργία Γραφείου ΟΜΕΔ στην Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γραφείο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας στη Θεσσαλονίκη δεν θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 εκτός από τις αναδείξεις των Μεσολαβητών και των Διαιτητών, οι οποίες θα διενεργούνται κανονικά στο Γραφείο της Θεσσαλονίκης.

Για το διάστημα αυτό, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα:

Πλατεία Βικτωρίας 7
104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108814922 εσωτερικό 4
Fax: 2108815393
e-mail: info@omed.gr

Αποτελέσματα για την πλήρωση τριών θέσεων Διαιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής Διαιτητών με βάση την από 28.7.2011 « Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Θέσεων του Σώματος Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας»

 

Επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι κατΆ αλφαβητική σειρά:

- Ανδρεοπούλου Αικατερίνη,
- Βερβεσός Δημήτριος,
- Κουτρούκης Θεόδωρος,

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας γνωστοποιεί ότι από 12.10.2011 οι πίνακες ανάδειξης Μεσολαβητών και Διαιτητών ισχύουν όπως αναφέρονται στις σχετικές ιστοσελίδες του.

Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών
Ειδικό Σώμα Διαιτητών
 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

 

Βικτωρία Δούκα

Σελίδες

Εγγραφή στο Δραστηριότητες Οργανισμού
Go to top