Τουτζιαράκης Ιωάννης

Γεννήθηκε στο Σοφικό Έβρου το 1955.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης στις Εργασιακές Σχέσεις και το Εργατικό Δίκαιο με magna cum laude.

Γνωρίζει άριστα γερμανικά και αγγλικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ενασχόληση σε υποθέσεις εργατικού δικαίου. 

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας (1996 – 1997), Πρόεδρος του Οργανισμού Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (2003), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Training Foundation 2003. 

Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας 1989 – 1993. Συνεργάσθηκε στην ομάδα σχεδιασμού για την ίδρυση του τμήματος Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιου Αιγαίου (1995). Ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ. Ήταν υπεύθυνος για την αξιολόγηση των γραφείων διασύνδεσης ΑΕΙ και ΤΕΙ με την αγορά εργασίας. Εκπόνησε πρότυπα σύμφωνα ισότητας των φύλων και πρότυπα σύμφωνα συμφιλίωσης προσωπικής και οικογενειακής ζωής και εργασίας. Έχει αξιόλογες δημοσιεύσεις σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

Ήταν υπεύθυνος έργου για την ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων στην Κύπρο (2004-2005), υπεύθυνος έργου για την προώθηση της συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας στην Κύπρο (2007). 

Έχει εκπονήσει σε συνεργασία με επιχειρήσεις σχέδια δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων (2007 – 2008). 

Έχει συνεργασθεί και συνεργάζεται ως εργατολόγος – δικηγόρος και σύμβουλος εργασιακών σχέσεων με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις ελληνικές και πολυεθνικές από το 1988. 

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του portal www.4hr.gr.

Go to top