Τσακίρης Δημήτριος

Γεννήθηκε στη Σαλονίκη Θεσπρωτίας το 1952.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ενασχόληση αποκλειστικά σε υποθέσεις εργατικού δικαίου. 

Σύμβουλος των Υπουργών Εργασίας, την περίοδο 1989-1990.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) από το 1989 έως το 1990.

Go to top