Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(15.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μουσικών ΟΤΑ 2008

Σ.Σ.Ε. (18.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Μουσικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Ν. Χανίων) 2008

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 4/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που υπηρετούν στο Ναύσταθμο Κρήτης και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Νομό Χανίων

Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2008

Δ.Α. 38/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 2008

Σ.Σ.Ε. (19.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν.-Γ.Ε.Σ.-Γ.Ε.Α. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού - Στρατού - Αεροπορίας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Go to top