Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α. 9/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρικών μελών της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος που απασχολούνται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:4/16.5.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top