Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ) 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α.(22/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας και του εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της χώρας εκτός Β.Ελλάδος

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:12/15.7.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top