Ναυστάθμου Κρήτης (Πρακτικοί Μηχανικοί 1997)

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Χανίων 5/23.7.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top