Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΟΤ 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(14.1.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σις υπηρεσίες αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
 

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:1/14.1.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top