Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(8.2.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:2/8.2.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top