Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(12.3.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ν.Ηρακλείου:3/28.5.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top