Πολεμική Αεροπορία (ΠΗΓΑΣΟΣ) 1997

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (11.7.19979) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουι πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Μονίμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με Σ.Ε.Ι.Δ.  Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αχαΐας "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ"

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:78/11.7.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top