Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(28.2.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολουμένου στο Υπουργείο Πολιτισμού εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:11/4.3.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top