Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(18.8.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π..Κ.Υπουργείου Εργασίας:95/25.8.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top