Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίου 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.11.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίων Υπηρεσιών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:106/18.11.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top