Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.12.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 137/15.12.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top