Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 26/26.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15045/30.6.2003 (ΦΕΚ Β 878/2.7.2003)Υποχρεωτική από: 26.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top