Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 25/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/3.8.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top