Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών , Περιελιγκτών που απασχολούνται στα Ηλεκτρολογικά Καταστήματα, σε Τεχνικά Γραφεία Ανελκυστήρων κ.λπ. καθώς και στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 54/25.5.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12402/29.7.2005 (ΦΕΚ Β 1108/4.8.2005) Υποχρεωτική από: 25.5.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top