Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 72/5.12.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top