Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 44/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών
της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 1/29.7.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top