Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α. 15/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται σε ηλεκτροτεχνουργεία, ηλεκτρολογικά καταστήματα, πλοία, οικοδομές κ.λ.π. όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 12/26.6.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13183/5.12.2000 (ΦΕΚ Β 1563/22.12.2000) Υποχρεωτική από: 3.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top