Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.9.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - ΟΤΑ)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 95/1.9.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top