Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 139/31.12.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top