Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (Από 1/8/2005 έως 31/10/2007)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 9/24.3.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12150/21.7.2006 (ΦΕΚ Β 1252/8.9.2006) Υποχρεωτική από: 14.4.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top