Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 33/1.6.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top