Κεραμικής 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Αγγειοπλαστών Τροχού και Φόρμας, Σωληνοποιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής
και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 105/4.5.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13176/2.11.2006 (ΦΕΚ Β 1678/16.11.2006) Υποχρεωτική από: 11.8.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top