Οδηγών δημοσίου 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ και που είναι μέλη των σωματείων της δυνάμεως της ΟΣΜΕ και της παρεμβαίνουσας ΠΟΥΠΑ

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 28/25.5.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top