Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 40/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών
που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 31/21.9.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top