Πολεμική Αεροπορία (ΙΚΑΡΟΣ) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.2.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΙΚΑΡΟΣ (Συμπληρωματική της από 29.12.2005 Σ.Σ.Ε)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 7/1.3.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top