Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 7/25.7.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top