Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται σε εργοδότες μέλη της συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης (ΠΟΣΕΗ) (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 90/28.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 8434/699/19.2.2009 (ΦΕΚ Β 354/26.2.2009) Υποχρεωτική από: 28.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top