Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 33/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 19/4.8.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11982/933/19.3.2009 (ΦΕΚ Β 569/27.3.2009) Υποχρεωτική από: 4.8.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top