Χειριστών Λατομείων Πέτρας & Χώματος 2010

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (15.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας- χώματος και μαρμάρου

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας:32/19.10.2010
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11341/687/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 19.10.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top