Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου 2002

Περιγραφή: 

Δ.A. 17/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 8/2.7.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top