Ξεναγών Ρόδου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (22.6.2018) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/30.7.2018
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Ρόδου 2006

Σ.Σ.Ε. (5.5.2006) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο (διετής)

Ξεναγών Ρόδου 2005

Σ.Σ.Ε. (5.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Ξεναγών που απασχολούνται στα Τουριστικά Γραφεία Ρόδου

Ξεναγών Ρόδου 2004

Σ.Σ.Ε. (3.5.2004) για τους όρους και αμοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

Ξεναγών Ρόδου 2003

Σ.Σ.Ε. (4.3.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

Σελίδες

Εγγραφή στο Ξεναγών Ρόδου
Go to top