Οδηγών δημοσίου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (28.6.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 10/30.6.10)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών δημοσίου 2001

Δ.Α. 36/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.

Οδηγών δημοσίου 2000

Σ.Σ.Ε. (24.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών της πάσης φύσεως αυτοκινήτων απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Οδηγών δημοσίου 1999

Σ.Σ.Ε. (11.3.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ

Οδηγών δημοσίου 1996

Σ.Σ.Ε.(22.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Οδηγών δημοσίου
Go to top