Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (4.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 34/25.10.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 2001

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ

Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 2001

Δ.Α. 8/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων Τεχνολόγων - Μηχανικών, αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών, της ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 1999

ΔΑ 55/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κλωστοϋφαντουργών τεχνολόγων μηχανικών που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 1997

Δ.Α. 6/1997 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων Τεχνολόγων - Μηχανικών, αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών, της ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Σελίδες

Εγγραφή στο Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ)
Go to top