Βαφεία-Καθαριστήρια

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.6.2009) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας, έτους 2009, των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια-μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 36/30.6.09)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 25791/2121/18.8.2009 (ΦΕΚ Β 1775/26.8.2009) Υποχρεωτική από: 30.6.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Βαφεία-Καθαριστήρια 1999

Δ.Α. 48/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων των εργατοτεχνιτών βαφείων - καθαριστηρίων - πλυντηρίων όλης της χώρας

Βαφείων Καθαριστηρίων ΑΠΠ 1999

Σ.Σ.Ε. (1.4.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Αθήνα-Πειραιά και Περίχωρα στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων και κάθε είδους ρουχισμού

Καθαριστήρια-πλυντήρια 1996

Σ.Σ.Ε. (2.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια-μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια- στεγνωτήρια και σιδηρωτήρια ενδυμάτων καθώς και των απασχολουμένων με τη μεταφορά και διαλογή ιματισμού κλπ.

Σελίδες

Εγγραφή στο Βαφεία-Καθαριστήρια
Go to top