Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (25.11.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων

 

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ.Κοιν. Επιθ. Ανατ. Τομέα Αθηνών: 7/4.12.2015)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2010

Σ.Σ.Ε. (2.3.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων (Από 1/11/09 έως 31/10/2010)

Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2008

Σ.Σ.Ε. (31.3.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων (Από 1/11/07 έως 30/12/08)

Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2006

Σ.Σ.Ε. (20.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (Από 1/8/2005 έως 31/10/2007)

Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2004

Σ.Σ.Ε. (1.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (Από 1.6.2004)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων
Go to top