Ανακοινώσεις Σ.Σ.Ε και Δ.Α.

Εκτυπώσιμη μορφή

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Υπεγράφει στις 27 Απριλίου, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων Ζυμαρικών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαροτεχνιτών εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 17/28-4-2006)

Απροσδιόριστο

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων

Υπεγράφει στις 20 Μαρτίου, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Πανελληνίου Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

β) του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών - Πειριαώς και Περιχώρων" (Πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 9/24-3-2006

Απροσδιόριστο

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Υπεγράφει στις 23 Μαρτίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ των:

α) Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς και
β) Σωματείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής,
γ) Συνδέσμου Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος εκ μέρους της εργατικής πλευράς,
η νέα Συλλογική Σϋμβαση Εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 13/24-3-2006)

Απροσδιόριστο

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)

Υπεγράφει στις 7 Φεβρουαρίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος,
β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ και Αγοραίων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και
α)Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας εκ μέρους της εργατικής πλευράς,
η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 5/15-2-2006)

Την ΣΣΕ αυτή συνυπογράφει εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ) που παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1876/90.

Απροσδιόριστο

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας

Υπεγράφει στις 8 Μαρτίου 2006 μεταξύ των:

α) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αιθουσαρχών Κινηματογράφου
β) Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογράφου, εκ μέρους των εργοδοτικών οργανώσεων και
γ) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Κινηματογράφου - Τηλεόρασης και Συναφών Κλάδων
δ) Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων, εκ μέρους των εργατικών οργανώσεων,
η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κινηματογράφων όλης της χώρας.

 

Απροσδιόριστο

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανακοινώσεις Σ.Σ.Ε και Δ.Α.
Go to top